E-mailadres is niet geldig.

Restaurant en Feestzalen Dorp 49

Beste klanten,

 

Met veel spijt kondigen we het einde van restaurant en feestzalen Dorp 49 aan.

We hadden ons, eerlijk gezegd, het 10 jarige bestaan van onze zaak anders voorgesteld.

 

Na de verplichte corona-onderbreking waren we met een nieuw team sterk herstart.

De vele reservaties en zeer positieve recensies zijn duidelijke getuigen hiervan.

We waren fier en zagen de toekomst zeer hoopvol en met vele plannen tegemoet.

 

We hebben de afgelopen dagen echter moeten vernemen dat sommigen op zeer korte termijn ons team gaan verlaten.

Dit heeft ons persoonlijk hard(t) geraakt. De impact op onze zaak is dan ook niet gering.

We hebben met alle mogelijke middelen geprobeerd om nieuwe mensen aan te trekken, maar de situatie op de arbeidsmarkt in onze sector maakt het onmogelijk om vervanging te vinden, laat staan op korte termijn dit op te lossen.

De moed en motivatie, na vele jaren hard werken aan de opbouw van een zaak, is  ons in de schoenen gezakt.

 

We willen alle klanten, collega's, flexi's, studenten, partners, leveranciers,... die ons gesteund hebben dan ook uitdrukkelijk bedanken.

De situatie dwingt ons echter tot deze uiterst moeilijke beslissing, waarvan we gehoopt hadden ze nooit te moeten nemen.

 

Met ingang vanaf heden sluiten wij dan ook het restaurant en de feestzalen definitief.

Nieuws